inschrijving ArtMarkt

Inschrijven ArtMarkt 2023

ArtMarkt voor kunstenaars zal dit jaar doorgaan op het Marktplein en in de centrumstraten. 

 

U wordt op zondag 4 juni verwacht vanaf 9 u aan het gemeentehuis voor een gratis ontbijt en een plaatsaanduiding. Daarna bouwt U uw stand op en kan U aan de slag. Drank en hapjes kan U bekomen bij de sympathiserende handelaars.

 

Er wordt 20 € gevraagd als waarborg. ’s Avonds krijgt de kunstenaar 30 € terug als vergoeding. Dit bedrag moet uiterlijk tegen 25 mei 2023 worden overgeschreven op de rekening: BE96 7380 2127 0405 van de kunstkring Evariste Carpentier uit Kuurne. Enkel na betaling is de inschrijving definitief en kan er, volgens onze voorraad, rekening gehouden worden met de wensen van de kunstenaar. Let wel: U dient er te werken en te demonstreren van 10 u tot 18 u. Wie enkel verkoopt en niet werkt ter plaatse, krijgt geen geld terug.

 

 

Ondergetekende verklaart zich akkoord zelf verantwoordelijk te zijn voor zijn of haar creaties. Hierbij kunnen de organisatoren niet verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele schade. Wel wordt er gezorgd voor een verzekering BA voor de deelnemers. Bijkomende inlichtingen kan je steeds bekomen bij Annie Messely of op onze website: www.artmarktkuurne.be

 
 
 
 
 
 
Tafel (1 per deelnemer) en stoelen
Electriciteit
Water
Heras